het werk van

Waarom een Denkgesprek?

Jan Joris

De vraagstelling uit de Denksessies lijkt eerst heel logisch maar blijkt telkens veel scherper te kunnen. Door de zuivere betekenis van begrippen te onderzoeken probeer je tot een objectiever resultaat te komen. Dat is niet alleen een semantische aangelegenheid maar vereist een intensief denkproces. De vragen van Arthur dagen je uit om (te trachten) wijzer te worden. 

Berber

Bij Arthur heb ik in de Denkgesprekken geleerd om 'anders' te denken.
Het filosofisch denkproces heeft mij geholpen om vanuit verschillende invalshoeken gedachten en vraagstukken te benaderen en deze te beantwoorden. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk is. Juist omdat het niet eenvoudig is, ontstaat nieuw denken. Wat mij betreft heel erg waardevol!  

Yvonne

Door de Denkgesprekken merk ik dat we zowel in privé- als in werksituaties veel containerbegrippen gebruiken waarbij we denken dat we elkaar begrijpen. De Denksessies met Arthur zorgen dat ik scherper nadenk over dingen. Ik pas dit nu zo veel mogelijk in mijn werkomgeving toe. Dit scheelt een boel 'vaagtaal' en maakt de sessie daardoor goed praktisch toepasbaar. 

Johan

De bezoeken prikkelden mij om de uitdagingen waar ik voor stond opnieuw te overdenken. Arthur heeft mij in verschillende Denkgesprekken steeds uitgedaagd om mijn standpunten steeds opnieuw te 'denken'. Hoewel de gesprekken dat niet als onderwerp hadden, zorgden de vragen voor zelfreflectie. Ik zocht naar nieuwe inzichten. Dat is gelukt.  
De Wilde Waarden
Kennismaken?

 

 

Dat kan vrijbllijvend.

Bel of mail voor een proefbezoek of een online afspraak.